Створення: 25.02.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/03/2013

ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» скликає загальні збори акціонерів 29.03.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про продовження терміну дії кредитного договору №010/42-0-2/485 від 11.07.12 в рамках дії Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 від 03.04.08.
  5. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про отримання нової відновлювальної кредитної лінії в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 від 03.04.08.
  6. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про отримання овердрафту рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 від 03.04.08.
  7. Про погодження розповсюдження діючого забезпечення на нові умови кредитування.
  8. Про погодження надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» нового забезпечення.
  9. Про надання повноважень на підписання договорів з банком.
  10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.03.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 29.03.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати пас­порт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 38(1542) від 25.02.13.