Створення: 01.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 08/04/2016

Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод» скликає загальні збори акціонерів 08.04.2016 о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул.Шевченко, 154, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Переобрання органів управління товариства.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 04.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Арутюнова М.Ю.

Реєстрація учасників зборів 08.04.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати пас​порт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 32228/34836.
 • Основні засоби 16134/18921.
 • Запаси 11482/11435.
 • Сумарна дбт заборгованість 2074/2921.
 • Грошові кошти 666/179.
 • Нерозподілений прибуток 30150/30005.
 • Власний капітал 31498/31353.
 • Статутний капітал 1348/1348.
 • Довгострокові зобов’язання 0/0.
 • Поточні зобов’язання 730/3483.
 • Чистий прибуток 145/687.
 • Кількість акцій 5389960/5389960.
 • Чисельність працівників 61/79.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 38(4326) від 01.03.16.