Створення: 28.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 07/04/2014

Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод» скликає загальні збори акціонерів 07.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул. Шевченко, 154, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
  4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
  5. Про отримання в АТ «Райффайзен Банк Аваль» нової відновлювальної кредитної лінії в рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 від 03.04.08р.
  6. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про отримання овердрафту рамках Генеральної кредитної угоди №010/03-022/025 від 03.04.08р.
  7. Про погодження розповсюдження діючого забезпечення на нові умови кредитування.
  8. Про погодження надання в заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» нового забезпечення.
  9. Про надання повноважень на підписання договорів з банком.
  10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 01.04.2014.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 07.04.2014 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати пас​порт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 41(1794) від 28.02.14.