Створення: 03.10.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 03/11/2017

Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод», місцезнаходження Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул.Шевченко, 154,

скликає загальні збори акціонерів 03.11.2017р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Про зміну типу товариства.
  4. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
  5. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Карпенко Андрій Михайлович, члени комісії Кащевська Ольга Миколаївна, Пунченко Світлана Миколаївна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

змінити тип товариства з публічного на приватне та затвердити нове найменування: Приватне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод».

Питання 4:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Арутюнову Артему Юрійовичу від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 5:

5.1 відкликати з посад весь склад НР ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод», утворити НР ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», обрати НР ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

5.2 обрати головою НР ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Михайла Юрiйовича, членами ради – Арутюнова Юрiя Миколайовича;

5.3 відкликати з посад весь склад РК ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод», утворити РК ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод», обрати РК ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

5.4 обрати головою РК ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнову Неллі Артурівну, членом РК – Арутюнову Раїсу Михайлiвну;

5.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання згідно статуту товариства;

5.6 обрати Директором ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Артема Юрійовича.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: ntmz.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 30.10.2017р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Арутюнова А.Ю., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 03.11.17 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 187(2692) від 03.10.2017р.