Створення: 03.04.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/05/2015

Публічне акціонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод» скликає загальні збори акціонерів 12.05.15 о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, вул.Шевченко, 154, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 05.05.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Арутюнова М.Ю.

Реєстрація учасників зборів 12.05.15 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати пас​порт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 34836/35986.
 • Основні засоби 18921/21874. З
 • Запаси 11435/8092.
 • Сумарна дбт заборгованість 2921/3600.
 • Грошові кошти 179/634.
 • Власний капітал 31353/30666.
 • Статутний капітал 1348/1348.
 • Нерозподілений прибуток 30005/29318.
 • Довгострокові зобов’язання 0/223.
 • Поточні зобов’язання 3483/5097.
 • Прибуток на одну акц. (грн.) 0,13/0,02.
 • Кількість акцій 5389960/5389960.
 • Чисельність працівників 79/82.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 64(2068) від 03.04.15.