Створення: 11.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 звiльнений голова наглядової ради Арутюнов Михайло Юрiйович, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 08.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 звiльнений член наглядової ради Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 08.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Арутюнова Неллi Артурiвна, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 08.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 08.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обраний голова наглядової ради термiном на один рiк Арутюнов Михайло Юрiйович, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Арутюнова Неллi Артурiвна, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обрана членом наглядової ради термiном на один рiк Арутюнова Оксана Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада вчителька. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Голубятнiкова Антонiна Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада комiрник. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2017 обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Грибанов Дмитро Геннадiйович, акцiями не володiє, попередня посада начальник цеху з виробництва твердих сирiв. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.