Створення: 08.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 08/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 08.04.2016:

  • Звiльнений голова наглядової ради Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 07.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Звiльнена член наглядової ради Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 07.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Арутюнова Неллi Артурiвна, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 07.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Звiльнений член ревiзiйної комiсiї Нападiй Володимир Михайлович, володiє 0,001% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 07.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Звiльнений директор Арутюнов Михайло Юрiйович, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обраний голова наглядової ради термiном на один рiк Арутюнов Михайло Юрiйович, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
  • Обраний членом наглядової ради термiном на один рiк Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Арутюнова Неллi Артурiвна, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревкомiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обраний директор термiном до переобрання, Арутюнов Артем Юрiйович, володiє 18,23% акцiй в статутному капiталi, попередня посада головний технолог. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.