Створення: 08.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 07/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 07.04.2014:

  •  звiльнений голова наглядової ради Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена член наглядової ради Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Комарова Валентина Гнатiвна, володiє 0,001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член ревiзiйної комiсiї Нападiй Володимир Михайлович, володiє 0,001% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член ревiзiйної комiсiї Салтановський Андрiй Володимирович, володiє 0,001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.06.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Арутюнова Юрiя Миколайовича, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Арутюнову Раїсу Михайлiвну, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Арутюнову Неллi Артурiвну, володiє 9,12% акцiй в статутному капiталi, попередня посада медсестра. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Нападiя Володимира Михайловича, володiє 0,001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревкомiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.