Створення: 05.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 04/04/2014

Наказом директора вiд 04.04.2014:

  • звiльнена головний бухгалтер Науменко Тетяна Iванiвна, перебувала на посадi з 21.05.2004, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • призначений на невизначений термiн головний бухгалтер Iльонок Олексiй Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада економiст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.