Створення: 03.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/11/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження голови наглядової ради ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Михайла Юрiйовича, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Юрiя Миколайовича, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюновой Неллi Артурiвни, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюновой Раїси Михайлiвни, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюновой Оксани Олександрiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження директора ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Артема Юрiйовича, володiє 18,23% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебував з 08.04.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Голубятнiковой Антонiни Iванiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Грибанова Дмитра Геннадiйовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.04.2017р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. обраний термiном до переобрання директор ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнов Артем Юрiйович, володiє 18,23% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. обраний термiном на три роки голова наглядової ради ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнов Михайло Юрiйович, володiє 0,0007% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. обраний термiном на три роки член наглядової ради ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнов Юрiй Миколайович, володiє 19,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. обрана термiном на три роки голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Неллi Артурiвна, володiє 40,06% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 03.11.2017р. обрана термiном на три роки член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Новотроїцький маслосирзавод» Арутюнова Раїса Михайлiвна, володiє 22,38% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.