Створення: 07.11.2017

Рішення про змiну типу акцiонерного товариства – 07/11/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 03.11.2017р. змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 07.11.2017р. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод».